استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان از لحاظ ثبت نام واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات حمایتی دولت رتبه اول را در کشور دارد و در معرفی متقاضیان به بانک ها برای دریافت تسهیلات رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رسول زرگرپور در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: تاکنون ۲۲۳ جلسه در کارگروه های تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده و ۱۱۲۵مصوبه به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه ۶۹۶ مصوبه تاکنون اجرا شده است، گفت: ۴۲۹ مصوبه نیز در دست اقدام می باشد.
استاندار اصفهان افزود: استان اصفهان از لحاظ ثبت نام متقاضیان برای دریافت تسهیلات رتبه اول را در کشور دارد و در معرفی متقاضیان به بانک ها برای دریافت تسهیلات رتبه سومی کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۷۴۰ واحد برای دریافت بسته حمایتی دولت تاکنون ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۲۱۰ مورد مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: در جلسات آینده باید عملکرد بانک ها مورد توجه قرار گیرد تا روند معرفی واحدها به بانک ها برای دریافت تسهیلات تسریع شود و خروجی آن ها افزایش یابد.
زرگرپور با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰۹ درخواست برای دریافت بسته حمایتی دولت مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در این راستا ۳۴۸ درخواست تایید شده است.
وی افزود: ۲۵۷ مورد از این درخواست ها مربوط به واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و ۹۱ درخواست مربوط به طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای دریافت تسهیلات سرمایه ثابت بوده است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع با ارائه این تسهیلات ۶۵۳۸ شغل تثبیت و ۳۹۱۶ اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه همه مسئولان کشور معتقدند که مشکلات اقتصادی مهمترین چالش کشور است، گفت: برای رفع این مشکلات، اقتصاد مقاومتی حرف اول را خواهد زد.
زرگرپور با اشاره به اینکه دولت بیشتر بر روی حل مشکلات واحدها کوچک اقتصادی متمرکز شده است،گفت: بسته حمایتی دولت به واحدهای کوچک به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.