به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نشریه تامین که حاوی اخبار و اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و گفتگو با مدیران و کارکنان و … است، به صورت هفتگی روزهای یکشنبه منتشر و توزیع می شود و در اختیار مدیران و کارکنان این سازمان قرار می گیرد.  همچنین مخاطبان و علاقه مندان برای دریافت نسخه الکترونیکی این نشریه می توانند به سایت سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.

نشریه تامین با انتشار هزارمین شماره وارد بیست و پنجمین سال فعالیت خود شده است.