امیررضا کوهستانی کارگردان نمایش «شنیدن»، علی اصغر دشتی کارگردان نمایش «متاستاز» و حمید پورآذری کارگردان نمایش «هنگامی که …» نشان «هنرمند مسئول» را دریافت کردند. امیر روشن بخش رییس دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی کشور گفت: احساس مسئولیت سه کارگردان تئاتر کشور در انتخاب سوژه‌های اجتماعی ستودنی است. این عزیزان با ریسکی که در انتخاب نمایشنامه داشتند به سراغ سوژه‌های اجتماعی رفتند و در واقع تعهد خود را به مسئولیت پذیری اجتماعی نشان دادند. وی افزود: امیررضا کوهستانی کارگردان نمایش «شنیدن» با موضوع خوابگاه دانشجویان دختر و تقبیح مقوله خودکشی، علی اصغر دشتی کارگردان نمایش «متاستاز» با موضوع بیماران سرطانی و همراهان آنها و حمید پورآذری کارگردان نمایش «هنگامی که …» با موضوع مهاجران افغانستانی، اقدام به خلق آثار نمایش خود کردند که از سوی این دبیرخانه به جهت پرداخت به مباحث اجتماعی نشان «هنرمند مسئول» را دریافت کردند. روشن بخش یادآور شد: تسری مسئولیت پذیری، اخلاق مداری و پاسخگویی در جامعه جز با نگاهی بشردوستانه امکان پذیر نخواهد بود و هنر به عنوان نافذترین ابزار در اذهان بشری می‌تواند بهترین وسیله در تبیین مسئولیت اجتماعی قلمداد شود و هنرمندان به عنوان سفیران این عرصه می‌توانند با پیام تعهد به اخلاق و پاسخگویی در این مسیر نقش آفرین باشند. نشان «هنرمند مسئول» در پانزدهین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر در حضور بزرگان تئاتر، سینما، ادبیات و رسانه کشورمان به این کارگردانان اهدا شد.