به گزارش پایگاه خبری ربیع، اما شرایط ظهور اموری هستند که واقع شدن ظهور به وجود آنها بستگی دارد و تا تمامی آنها محقق نشوند، حضرت مهدی(عج) آشکار نخواهد شد. آشنایی با شرایط باعث می‌شود علاوه بر افزایش سطح آگاهی، برای فراهم شدن شرایطی که در توان ما است تلاش و با مانع‌های برابر ظهور مقابله کنیم.

پیش از آمدن حضرت مهدی(عج) جهان گرفتار فتنه و آشوب، کشتار و ناامنی، بیدادگری و ناامیدی از گشایش می‌شود. خداوند علیم در دنیا انسان‌ها را با وسایل مختلف آزمایش می‌کند. یکی از فتنه‌ها براساس فرمایش امام هشتم، غیبت امام زمان(عج) است. برای رهایی از این فتنه سفارش به راه ندادن شک در وجود خود و تمسک به دین نموده‌اند. در احادیث آمده است پیش از ظهور قتل و غارت افزایش می‌یابد. این موضوع باعث سلب آسایش همگان می‌شود و تا زمان ظهور ادامه دارد. امام رضا(ع) دراین باره فرمود: پیش از ظهور کشتار بیوح است. راوی پرسید: بیوح چیست؟ فرمود: دائمی است و پایان ندارد.

یکی از شاخصه‌های دولت کریمه عدالت‌گستری آن است و در کنار آن امام رضا(ع)بیدادی را مطرح می‌کند که پیش از ظهور همه جا را فرا می‌گیرد. از طرفی  یأس و ناامیدی به دلیل قتل و غارت‌ها، ناامنی و گرفتاری‌ها، بیماری‌ها و فساد فراگیر شده است؛ این امور بر همه جا حاکم گردیده، مردم از وضع موجود خسته می‌شوند و امید خود از دستیابی به نیرویی که بتواند نجاتشان دهد را از دست می دهند. امام رضا(ع) دراین باره می‌فرماید: گشایش و ظهور هنگام ناامیدی می‌آید.

اما، نشانه‌های ظهور از نگاه امام هشتم(ع):

اول ندای آسمانی؛ ندای آسمانی صدایی است که توسط جبرئیل امین(ع) اعلان می‌شود و در آن به بیان نام و نسب حضرت مهدی(عج) و حقانیت او و شیعیان می‌پردازد. با اعلان آن حضرت مهدی(عج) ظاهر می‌شود تا مقدمات قیام از کنار کعبه را فراهم کند. چندین روایت از امام رضا(ع) به معرفی ندا می‌پردازند.

دوم سفیانی؛ سفیانی از دشمنان اهل بیت (ع) است. او از شام ظاهر می‌شود و بیشتر مناطق خاورمیانه را اشغال می‌کند. سفیانی تمام تلاش خود را برای مقابله با حضرت مهدی(عج) و جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان در منطقه خاورمیانه به کار می‌گیرد. خروج او از نشانه‌های حتمی است. امام رضا(ع) در حدیثی فرمود: پیش از این امر سفیانی، یمانی، مروانی و شعیب بن صالح خواهند بود.

سوم خسف بیداء؛ یکی از نشانه‌های حتمی فرو رفتن سپاه سفیانی در سرزمین بیداء است. آنان به دنبال حضرت مهدی(عج) از مدینه به سوی مکه حرکت می‌کنند که در سرزمینی به نام بیداء به امر خداوند به زمین فرو می‌روند و نابود می‌شوند. در حدیثی از امام هشتم(ع)این نشانه بیان شده است.

چهارم یمانی؛ او فردی از یمن است که با نیروهایش به مقابله با سفیانی و یاری امام مهدی(عج) بر می‌خیزد.

پنجم خراسانی؛ حرکت خراسانی همزمان با خروج یمانی و سفیانی است. نیروهایش برای یاری اهل عراق به فرماندهی شعیب بن صالح به مقابله با سفیانی بر می‌خیزد و از یاوران حضرت مهدی(عج) محسوب می‌شوند.

برای ظهور امام زمان(عج)چهار شرط؛ رهبری آگاه و توانمند، قانونی مناسب برای برپایی ارزش‌های مطلوب و از میان بردن ناهنجاری‌های موجود، همراهانی برای یاری امام در تشکیل و نگه داشت دولت کریمه و خواست و پذیرش مردمی لازم است. به این شرایط در سخنان امام رضا(ع) اشاره شده است.

ایشان در وصف حضرت مهدی(عج) او را بر پا کننده عدالت، توانمند و صاحب میراث پیامبران معرفی می‌کند. امام هشتم(ع) در بیان قانون جامع، آن را شریعت اسلام با محوریت قرآن کریم می‌دانند که در قرآن حلال و حرام، حدود و احکام وتمامی آنچه مردم به آن نیازمند هستند آمده است. ایشان در وصف امام مهدی(عج) او را «المطاع فی ظهوره» معرفی می‌کند؛ یعنی ایشان یاورانی دارد که بدون چون و چرا از او اطاعت می‌کنند و هوایشان همان خواست امام است و در سخنانشان به یأس و ناامیدی مردم از وضعیتشان، پیش از ظهور اشاره شده است. مردم می‌بینند حکومت‌های مادی توان پاسخگویی به نیازهای اولیه آنان را ندارند، برای همین امید خود را برای رهایی از ناهنجاری‌ها به دست آنان از دست می‌دهند و وقتی حضرت مهدی(عج) ظهور می‌کند و دادگری او را می‌بینند، به او گرایش پیدا می‌کنند.