به گزارش پایگاه خبری ربیع، رهبران و بزرگان دین، برای جلوگیری از انحراف‌ها و کج‌روی‌ها، باید منجی و مصلحِ آخر زمان را با تمام شاخصه‌ها و خصال معرفی نمایند و برای ظهور او نشانه‌ها و علائمی را بیان کنند تا مردم در تحیر و تردید نمانند. ظهور منجی بشر در دوران آخرالزمان باوری است قطعی و همگانی. ادیان و شرایع توحیدی و غیرتوحیدی و نیز بعضی از مکاتب بشری، نوید چنین روزی را به پیروان خویش داده‌اند. در این میان، اسلام با مبانی قوی نظری و عملی، موضوع ظهور را به صورت صحیح تبیین کرده و با راهکارهای مناسب و درخور، واژه انتظار و منتظرِ مصلح را در میان جوامع اسلامی تبیین کرده است. از آن جمله حضرت رسول اکرم (ص) در روایاتی چند به برخی از علائم ظهور اشاره می‌دارند که در ادامه تعدادی از آنها را ذکر می‌نماییم.

سکونی از امام جعفر صادق (ع) نقل می‌کند که رسول خدا (ص) فرمود بر امت من زمانی بیاید که باطن آنها پلید و ظاهرشان به جهت طمع در دنیا آراسته باشد و خداوند را در نظر ندارند. عمل آنها ریا است و از او نمی‌ترسند. خداوند نیز همه آنان را عقوبت خواهد کرد و هرچه دعا کنند حتی غریق مستجاب نخواهد شد.

۱ – دل‌ها مملو از خبائث و صفات رذیله می‌شود.

۲ – مردم تظاهر به خوبی‌ها می‌کنند در حالی که دلشان از خوبی‌ها خالی است.

۳ – هدف از این تظاهرات فرورفتن در کثافات اخلاقی دنیا و تعینات آن است.

۴ – کارهای آنها اگرچه به صورت عبادت است، اما برای غیر خدا انجام می‌شود (ریا).

۵ – توجهی به عالم آخرت نخواهند داشت و از خداوند نمی‌ترسند.

۶ – به جهت این صفات خداوند آنها را عقاب می‌کند به بلاهای اجتماعی از قبیل جنگ، گرفتار ظلم شدن، گرانی، سلب برکت و…

۷ – در این موقع هرچه دعا کنند حتی دعای غریق هم مستجاب نخواهد شد.

رسول خدا (ص) در روایتی درباره نشانه‌های ظهور مهدی روحی له الفداء می‌فرمایند:

به‌زودی زمانی بر امت من فرارسد که از قرآن جز رسم و از اسلام جز اسم باقی نماند. آنان به نام مسلمانان خوانده می‌شوند در حالی که دورترین مردم از اسلام‌اند. مساجد آنان آباد و از هدایت خراب (خالی) است. فقهای آن زمان بدترین فقها در زیر آسمان‌اند فتنه از ایشان آغاز می‌شود و به آنان باز می‌گردد. (بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۱۹۰)

از امام صادق (ع) منقول است که رسول خدا (ص) فرمودند:

هر که ما اهل بیت را دشمن دارد خداوند (عزوجل) او را یهودی برانگیزد. سؤال شد: یا رسول الله! اگر چه شهادتین بگوید؟ فرمودند: بله. در نتیجه دو کلمه شهادت (اشهد ان لا الله و اشهد انّ محمد رسول الله) فقط جان او محفوظ می‌ماند یا از پرداخت جزیه معاف می‌شود. سپس ادامه دادند: هر کسی که ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را یهودی بر انگیزد. پرسیدند: چگونه ای رسول خدا؟ فرمودند: اگر زمان دجال را دریابد به او ایمان آورد. (همان، ج ۵۲، ص ۱۹۲).

رسول مکرم (ص) خبر از قیام مهدی روحی له الفدا می‌دهد و از آن حضرت به نام خاتمه‌دهنده به دین چنین می‌فرماید:

همچنانکه دین به وسیله من آغاز شد، توسط فرزندم مهدی (ع) خاتمه می‌یابد… . در آخرالزمان امت من در سایه زمامداری ستمگر به بلاهایی مبتلا می‌شوند که مانند آن را نشنیده‌اند و به اندازه‌ای عرصه بر مردم تنگ می‌شود که پناهگاهی برای خود پیدا نمی‌کنند. در این هنگام خداوند مردی از عترت و ظلم و جور شده باشد. از ویژگی‌های او این است که اهل زمین و ساکنان آسمان‌ها او را دوست می‌دارند و آسمان باران‌های خودش را می‌بارد و زمین برکاتش را در اختیار مردم قرار می‌دهد. (الامام المهدی عند اهل السنه، ج ۲، مشارق الانوار، ص ۲۹)

رسول خدا (ص) می‌فرمایند: به‌زودی زمانی بر امت من فرا رسد که از قرآن جز رسم و از اسلام جز اسم باقی نماند. آنان به نام مسلمانان خوانده می‌شوند در حالی که دورترین مردم از اسلام‌اند. مساجد آنان آباد و از هدایت خراب (خالی) است. فقهای آن زمان بدترین فقها در زیر آسمان‌اند، فتنه از ایشان آغاز می‌شود و به آنان باز می‌گردد.

 با ظهور منجی عالم، جهان رنگ و بویی دگر خواهد یافت، همانگونه که رسول اکرم (ص) فرمودند: …خداوند از فرزندان حسین امامانی قرار داده است که راه و روش و آیین مرا بر پا می‌دارند. نهمین آنان قائم خاندان من «مهدی» امتم است. او شبیه‌ترین مردمان به من است در سیما و گفتار و کردار. پس از غیبتی طولانی و سرگردانی و سردرگمی مردم، ظاهر می‌شود، آنگاه آیین خدا را آشکار می‌سازد… پس زمین را از عدل و داد پر می‌کند، پس از آنکه از ستم و بیداد لبریز شده باشد. (کمال‌الدین، ج ۱، ص ۲۵۷)