به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان با بیان این که سالنامه آماری راهداری و حمل و نقـل جـاده ای یکـی از معتبرتـرین منابع و مأخذ آماری است، افزود: از سال ۱۳۷۵ تاکنون سالنامه آماری هرساله با الگوی واحد توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه‌ریزی سازمان تهیه و منتشر می شود.

وی افزود: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارائه تصویری از آمار و اطلاعات اساسی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، توانسته است بسیاری از نیازهای آماری مدیران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران را تأمین کند و جایگاه ویژه‌ای را در میان نشریات آماری به خود اختصاص دهد.

وی افزود: این مجموعه در شش فصل در زمینه های شبکه راه‌ها و تأسیسات آن، حمل ونقل کالا، حمل ونقل مسافر، حمل و نقل بین المللی، راهداری و ایمنی، برنامه ریزی و حمل و نقل هوشمند تنظیم شده اسـت و بخشی هم به خلاصه آمارهای تفصیلی راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و استان ها و همچنین تعاریف و مفاهیم به منظور کسب اطلاعـات اسـتفاده کنندگان اختصـاص یافته است.

این گزارش حاکی است نسخه الکترونیکی این سالنامه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نشانی www.rmto.ir (در بخش آمار، زیر بخش سالنامه آماری) قابل استفاده برای عموم است.
شایان ذکر است در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیرامون دسترسی آزاد هموطنان به آمار و اطلاعات، اپلیکیشن موبایلی سالنامه آماری راهداری و حمل و نقل جاده ای سال ۱۴۰۱ این سازمان تهیه و از طریق کافه بازار و سایت سازمان قابل نصب است و در اختیار عموم علاقمندان قرار دارد.