به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد حسین توحیدی فر در پنجمین شورای منطقه ای مدیران درمان منطقه ۶ که با حضور دکتر محمد توانایی سرپرست اداره کل درمان مستقیم برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه جلسه های بحث و تبادل نظر مدیران، تاثیر بسزایی در برنامه ریزی حوزه درمان دارد امیدوار شد حاصل این جلسات ایجاد راهکارهای مناسب برای خدمت رسانی به بیمه شدگان باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ٧۵ درصد جمعیت استان یزد تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد در حال حاضر به جز دو شهرستانی که حد نصاب جمعیت بیمه شده برای ایجاد درمانگاه را نداشته اند، در تمامی شهرستان های استان دارای مرکز درمانی است،

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت درمان یزد شامل یک بیمارستان ٣٠٠ تختخوابی، دو درمانگاه شبانه روزی، یک کلینیک دندانپزشکی و نه درمانگاه تخصصی، پلی کلینیک و عمومی است.

دکتر توحیدی فر افزود: از سال ٩٣ هر سال یک درمانگاه ساخته شده است و در حال حاضر پیگیر احداث درمانگاه در شهرستان خاتم، ساخت درمانگاه شهدای کارگر و توسعه مهریز نیز هستیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی یزد با تاکید بر اینکه استان یزد به عنوان یکی از قطب های درمانی کشور مطرح است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴٠ درصد مراجعین به مراکز درمانی یزد از استان های همجوار است.

وی افزود: ۵٠ درصد تخت های درمانی استان یزد مربوط به بخش خصوصی است که این موضوع موجب یک رقابت سالم و ارائه خدمات درمانی با کیفیت و رضایت بخش به مراجعین شده است.

دکتر توحیدی فر با تاکید بر اینکه کمبودی در حوزه مدیریت درمان استان حس نمی شود، گفت: در حال حاضر با ٢٢۴ پزشک به صورت مستقیم همکاری داریم و در هیچ رشته ای کمبود نداریم.