بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌‌ماه ۱۳۹۵ را ۹.۷ درصد اعلام کرد
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد‌‌ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۰.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۹۵ به ۹.۵ درصد کاهش یافت و تک رقمی شد. بر همین اساس عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران به تازگی مدعی شده که پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی شده است.
این در حالی است که مستندات آماری بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۸۹ تک رقمی شده و به نرخ ۹.۹ درصد رسیده بود. نرخ تورم تک رقمی تا پایان آبان ماه سال ۸۷ (۹.۷ درصد) پایداری داشته اما از دوازده ماهه منتهی به آذرماه دوباره دو رقمی شده است.
در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران هم حکایت از آن دارد که از اسفند ماه سال ۸۸ نرخ تورم به مدت ۹ ماه تا آبان ۸۹ که به ۹.۴ رسیده، تک رقمی بوده است.