به گزارش پایگاه خبری ربیع،  در اولین بازدید پس از انتصاب به ریاست دانشگاه، دکتر حسین شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در شامگاه روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ از وضعیت بزرگترین بیمارستان شرق استان بازدید کرد و از نزدیک فعالیت های این مرکز درمانی را بررسی و بر خدمات رسانی مطلوب تر به مردم تاکید کرد. بررسی وضعیت اورژانس بیمارستان امام حسین (ع)، بخش‌های بستری زنان و مردان، آی سی یو و… از جمله برنامه‌های این بازدید بود که رییس و مسئولین بیمارستان توضیحات لازم را ارائه کردند.همچنین وی با تعدادی از پرسنل و پرستاران شاغل در این بیمارستان گفتگو و از بیماران بستری نیز عیادت کرد./حسین بابامحمدی