به گزارش پایگاه خبری ربیع، همیشه مواقعی پیش آمده که دیگران از ما درخواستی دارند و علی رغم میل باطنی به آنها پاسخ مثبت می دهیم.

جالب است بدانید در کودکی به ما بله گفتن را یاد دادند. وقتی بچه بودیم و پدر و مادرمان از ما درخواستی داشتند به آنها جواب بله میدادیم زمانی هم که به مدرسه رفتیم و دوستانمان از ما می خواستند با آنها بازی کنیم قبول می کردیم و به آنها ملحق می شدیم.

تا وقتی که بزرگ شدیم و این کار را همچنان ادامه دادیم و تبدیل به فردی شدیم که به هر درخواستی جواب مثبت می دهد و حتی اگر برای انجام آن به زحمت و سختی هم بیفتد باز هم نمی تواند در مقابل خواسته دیگران نه بیاورد.

در کل همه انسان ها به طور غریزی تمایل دارند به خواسته های دیگران جواب مثبت بدهند و از شنیدن و یا گفتن پاسخ منفی احساس خوشایندی نداریم.ولی باید بدانید گاهی نه نگفتن باعث ایجاد چالش های درد سر ساز میشود.

یادگیری اینکه چطور نه بگویید، یک فرآیند همیشگی است. ممکن است اولش سخت باشد، اما وقتی که بدانید چقدر اهمیت دارد و در مسیر درستی قرار دارید، همین‌طور به راهتان ادامه می‌دهید. یادتان باشد «نه گفتن» هیچ اشکالی ندارد، مهم این است که یاد بگیرید چطور نه بگویید و احساس بدی در مورد آن نداشته باشید.

بنابراین باید بتوانید مهارت نه گفتن را یاد بگیرید و در برابر خواسته های غیر منطقی و درخواست هایی که به شما احساس منفی می دهد محترمانه نه بگویید.

برای کسب این مهارت می توانید موارد زیر را یاد بگیرید و از ضررهای مالی و روحی به خودتان جلوگیری کنید.

۱-زمانی که فردی از شما درخواستی دارد در پاسخگویی به آن تعجیل نکنید و زمان بخرید.

۲-زمان مناسب برای پاسخ دادن به فرد را رصد کنید و با تلفن یا پیامک پاسخ دهید.

۳-اگر تصمیم دارید به صورت حضوری به طرف مقابل پاسخ دهید بایستی فضا و مکان مناسبی را انتخاب کنید.

۴-از کلام مناسب استفاده کنید به همین منظور می توانید از ادبیات محترمانه و ابراز احساسات خوشایند استفاده کنید.

۵-با استفاده از احساس خوب طرح و شرح مسئله را بیان کنید و محترمانه نه بگویید.

۶-میتوانید به جای درخواست طرف مقابل یک پیشنهاد دیگر جایگزین کنید.

بنابراین با کسب این مهارت ها میتوانید محترمانه به درخواست دیگران جواب منفی دهید و این موضوع را به خاطر بسپارید در درجه اول آن چیزی که مهم است آرامش شما است همچنین لازم است از زمان کودکی مهارت نه گفتن را به کودکان بیاموزیم تا در وجود آن ها نهادینه شود.

نجمه کریمیان