به گزارش پایگاه خبری ربیع ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در برنامه زنده رادیویی “زاویه” گفت: مهارت آموزی فرصت مناسبی برای ورود افراد به بازار کسب و کار می باشد.

ابوطالب جلالی با حضور در برنامه زنده رادیویی “زاویه” از صدای اصفهان با اشاره به اهمیت مقوله کار و توانمندسازی نیروی انسانی اظهار داشت : در استان اصفهان بواسطه وجود ظرفیت های خوب با نگاه آمایش سرزمین در هر شهرستان باید آموزشهای مهارتی مطابق نیاز شغلی هر شهرستان ارائه شود .

جلالی بیان داشت: امروزه مهارت آموزی به عنوان یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در تعدیل نرخ بیکاری مؤثر بوده و فرصتی مناسب برای ورود افراد به بازار کسب و کار می باشد.

وی افزود: این بنگاه آموزشی توانسته است با تنوع بخشی و درک صحیح از مطالبات محیط های کسب و کار برنامه های آموزشی را متناسب با مزیت های منطقه در قالب تنظیم سند مهارت که برگرفته از قابلیت ها و نیازسنجی های آموزشی با ملاحظات آمایشی و توانمندسازی و کارآفرینی است را برای افراد پیش ببرد تا مهارت آموختگان به نوعی در کارگاه آموزشی، تولید نیز داشته باشند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: این اداره کل ۵۴ مرکز آموزش دولتی در استان و شهرستان، بیش از ۱۱۰۰ حرفه آموزشی در رشته های فنی، کشاورزی و خدمات، ۱۳۲۰ آموزشگاه آزاد در بخش غیردولتی و بیشترین ظرفیت آموزشی در کشور را به لحاظ تعهد و عملکرد دارا می باشد.

جلالی در ادامه بیان داشت: آموزش های سرمایه بر و پرهزینه به صورت رایگان در مسئولیت مراکز دولتی و رشته هایی که امکانات و سخت افزار کمتری را دارا می باشند توسط بخش غیردولتی انجام می شود و افرادی که از ظرفیت های دولتی و غیردولتی این بنگاه آموزشی بهره می برند از طریق کاریابی های مستقر در جوار مراکز که وظیفه پیدا کردن فرصت های شغلی از کارفرمایان را دارند، مشاوره و هدایت شده تا بتوانند پس از آموزش جذب محیط های کسب و کار گردند.

وی در پایان مصاحبه در مورد ارائه آموزش های مهارتی به نابینایان گفت: با همکاری سازمان بهزیستی فرصت هایی را برای افراد نابینا و کم توان جسمی و ذهنی  فراهم آورده ایم که در سال ۹۴ و سه ماهه اول ۹۵ قریب به ۶۰۰ دوره آموزشی در رشته های رایانه، صنایع دستی و …. متناسب با علاقه برای این افراد برگزار شده است.