آذربایجانی با اشاره به پرداخت نشدن چندماهه حقوق کارگران و کارکنان بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی شهرداری، تصریح کرد: برای کارگران و کارکنان قابل توجیه نیست که حقوقشان پرداخت نشود ولی شاهد اجرای برنامه‌های بدون اولویت یا با الویت کم در شهر باشیم.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ، ریس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر امروز در موعد نطق خود در یک‌صد و چهل و پنجمین جلسه علنی این شورا اظهار کرد: توجه به مسئله محله محوری ازجمله رویکردهای جدی درحرکت توسعه شهر توسط شورا و شهرداری اصفهان است.

اصغر آذربایجانی بابیان اینکه محلات بین شهر و شهروندان است، گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار شهر در جامعه امروز شهری به محلات به‌عنوان بنیادی‌ترین عناصر شهری باید نگاه کرد.

وی احساس هویت، تعلق و ارزش‌های مشترک و مشارکت همگانی برای بالا بردن انسجام اجتماعی را ازجمله شاخصه‌های اجتماعات محلی در شهرها بیان و اظهار کرد: این شاخصه‌ها عاملی خواهند بود تا روابط اجتماعی در محلات پویاتر شود.

ریس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان محور قرار دادن محلات شهری در ساختار مدیریتی کلان‌شهرها را امری ضروری عنوان کرد و افزود: درگذشته اهالی محلات به‌منظور مدیریت آبادانی، پاک‌سازی و ایجاد امنیت در محلات از اهالی آن مشارکت گرفته می‌شد و نقش شهروندان دارای اهمیت بود ولی به‌مرور این نقش از مردم برداشته شد و ساکنان محله‌ها از هویت خاص محله خود تهی شدند.

آذربایجانی ادامه داد: در چنین وضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می‌کردند و همچنین مسائل شهر در غیبت شهروندان اداره می‌شد.

وی با اشاره به شعار محله محوری که در سال‌های اخیر توسط مدیران شهری بیان می‌شود، تصریح کرد: صرف حرکت شعارگونه‌ای‌ و عدم پرداختن به‌تمامی وجوه محله محوری در سلسله نظامات برنامه‌ریزی شهری باعث آسیب جدی به حرکت توسعه‌ای‌ شهر را در پی خواهد داشت.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان تهیه آمایش محلات شهر اصفهان را مهم‌ترین گام برای حرکت به سمت محله محوری در نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: در واقع حرکت مدیریت شهری برای ایجاد رصدخانه شهری باید با رویکرد رصد و تهیه اطلاعات داده‌ای در خصوص محلات شهر باشد و به‌واسطه رصد شهری محلی می‌توان برش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی محلات را به‌راحتی احصا کرد.

آذربایجانی لزوم دقت در ملاحظات پایداری محله‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اقتصادی و نهادی را دارای اهمیت گفت و ادامه داد: لزوم تهیه و تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی با رویکرد محلی شهری برای طرح هایی که هم با مقیاس شهری و هم با مقیاس محلی اجرا می‌گردد از ضروریات طراحی پروژه‌ها است.

وی در تذکری به شهرداری اصفهان در خصوص عدم پرداخت چندماهه حقوق کارگران و کارکنان بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی شهرداری گفت: این مسئله نارضایتی عمومی را به وجود آورده، لذا با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب معیشتی و اقتصادی کارگران و کارکنان پرداخت حقوق به‌موقع کارگران و کارکنان ضروری است.

ریس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برای کارگران و کارکنان قابل توجیه نیست که حقوقشان پرداخت نشود ولی شاهد اجرای برنامه‌های بدون اولویت یا با اولویت کم در شهر باشیم.