به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر قریب بر ۵۰۰ هزار نفر ایرانی در قالب نیروی کار تحصیلکرده، دانشجو و … در کشور پهناور کانادا زندگی می کنند. بر همین اساس و با توجه به لزوم خدمت رسانی و ارائه پوشش بهینه تأمین اجتماعی به هموطنان ساکن در این کشور، مهندس علیرضا رنجبران به عنوان سومین کارگزار منتخب کشور کانادا معرفی شد.

این امکان برای ایرانیان فراهم شده تا به منظور حفظ پل ارتباطی خود با کشور مادری خود، درخواست بیمه در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور و ادامه بیمه پردازی ، از طریق کارگزار برون مرزی تامین اجتماعی اقدام کنند و از مزایا و خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.

هموطنان عزیز در کشور کانادا می توانند جهت دریافت اطلاعات و شرایط بیمه پردازی و یا ادامه آن و انعقاد قرارداد و همچنین امور مربوط به مستمریها به کارگزاران برون مرزی مستقر در این کشور مراجعه کنند.

خاطرنشان می سازد،متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سومین کارگزار برون مرزی سازمان تامین اجتماعی در کشور کانادا به سایت اداره کل اتباع این سازمان مراجعه کنند.