اصفهان – معاون میراث فرهنگی اصفهان گفت: با مهیاسازی شرایط خوب بازسازی توسط دولت برخی هتل‌داران دارای هتل‌های ۵ ستاره و مجلل نیز به ایجاد اقامتگاه‌های سنتی روی آورده‌اند.

به گزارش ربیع به نقل از مهر، ناصر طاهری  با اشاره به اینکه بازسازی خانه‌های تاریخی به عنوان یکی از مراکز موردتقاضای اقامتی گردشگران دارای امتیازات زیادی است، اظهار داشت: خانه‌های تاریخی بازسازی شده از هزینه‌های خدمات مانند آب، برق و گاز، نقل و انتقال، عوارض سالیانه شهرداری، تامین پارکینگ که برای هتل‌ها اجباری است معاف است ضمن اینکه وام‌های کم بهره و تسهیلات برای بازسازی خانه‌های تاریخی در قالب سفره‌خانه، هتل و غیره اختصاص پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در صورت نداشتن شرایط لازم برای مرمت این خانه‌ها، میراث فرهنگی به مالکان برای این امر کمک خواهد کرد و دولت نیز حمایت‌های ویژه‌ای از بازسازی خانه های تاریخی به عمل می‌آورد.

مالکان خانه‌های تاریخی از شرایط ویژه بازسازی اطلاع ندارند

معاون میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از مالکان خانه‌های تاریخی از شرایط ویژه بازسازی  اطلاع درستی ندارند، تاکید کرد: زمانی که این افراد از امتیازات ویژه بازسازی و تغییر کاربری این خانه‌ها اطلاع پیدا می‌کنند به طور معمول سعی در نگهداری این خانه‌ها دارند مگر اینکه به دلیل مشکلات تقسیم ارث و مواردی دیگر مجبور به فروش شوند.

وی افزود: بسیاری از افراد نیز متقاضی انجام خدمات تغییر کاربری هستند اما مکان آن را در اختیار ندارند که به طور معمول این خانه‌ها را از مالکانی که مجبور به فروش هستند خریداری میکنند.

طاهری با بیان اینکه این خانه‌ها امکان بازسازی مشارکتی نیز دارند، تصریح کرد: بدین ترتیب بسیاری از افراد مراجعه کننده از ما تقاضای معرفی سرمایه گذار برای بازسازی خانه‌ها به صورت مشارکتی را دارند.

هتل‌داران نیز به ایجاد اقامتگاه‌های سنتی روی آورده‌اند

معاون میراث فرهنگی اصفهان اضافه کرد: به طور معمول گردشگران به ویژه توریست‌های خارجی تمایل به اقامت در خانه‌های تاریخی دارند چرا که هتل‌های پنج ستاره و یا حتی با شرایط بهتر در شهرهای خودشان نیز یافت می‌شود و بر این اساس و با مهیاسازی شرایط خوب بازسازی توسط دولت حتی برخی هتل‌داران دارای هتل‌های ۵ ستاره و مجلل نیز به ایجاد اقامتگاه‌های سنتی روی آورده‌اند.

وی بیان داشت: در حالی که هزینه پارکینگ، تغییر کاربری و عوارض پروانه برای یک هتل درجه یک حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود اما بازسازی خانه‌های تاریخی از کم هزینه ترین و پردرآمدترین مشاغل با ویژگی توسعه پایدار است.