معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: ۲۰ هزار متر مربع عرصه برای ساخت هتل در اصفهان بررسی شده که با تحقق این مصوبات ۳۰ درصد به ظرفیت اقامتی اصفهان افزوده خواهد شد.

محمدعلی طرفه در مراسم اختتامییه نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور در تالار کوثر اصفهان اظهار داشت: تمدن دیرین کشور بزرگ ایران اسلامی از دیر باز زمینه حضور گردشگران را از سراسر دنیا مهیا کرده است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در دنیا با مدیریت جمهوری اسلامی تصریح کرد: دیپلماسی صورت گرفته نقطه عطفی برای گسترش گردشگری بیش از پیش نشان می دهد و آثار ناملموس فرهنگی فراوان و معماری فاخر اسلامی همچون گوهری سبب جذب گردشگران خارجی و درآمدزایی خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تقویت ساختار خدمات سفر در استان اصفهان تصریح کرد: مجموعه عمرانی استانداری در کمسیون ماده پنج ۲۰ هزار متر مربع عرصه را برای ساخت هتل بررسی کرده و با تحقق این مصوبات ۳۰ درصد به ظرفیت اقامتی اصفهان افزوده خواهد شد.

وی وجود نیروی انسانی مجرب در عرصه گردشگری را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: امروز خوشحالیم که به عنوان میزبان شاهد بروز بخشی از این نیروی عظیم در قالب گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری کشور هستیم.

طرفه اظهار داشت: راهنمایان گردشگری به عنوان نماینده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران اسلامی و سفیران فرهنگی محسوب می شوند.

منبع: مهر