معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: اینکه زاینده‌رود در ایام نوروز جاری نباشد واقعاً ناراحت کننده است، با این وجود سعی داریم همانند چند ماه گذشته هرچند به مقدار کم آب در رودخانه جاری باشد.

علی بصیرپور اظهار کرد: طبق پیش‌بینی قبلی، برنامه‌ریزی شده بود تا امسال آب زاینده‌رود از ۲۰ اسفند بازگشایی شود و تا خرداد سال آینده به‌ صورت پیوسته جاری و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

وی افزود: متأسفانه فصل زمستان نزولات جوی به‌ مراتب کاهش پیدا کرد و کمتر از حد انتظار بود که باعث شد محصولات زراعی کشاورزان که در پاییز کاشته شده بود در آستانه نابودی مطلق قرار بگیرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: با توجه به این وضعیت، سازمان جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان خواستار تحویل آب در ابتدایی اسفند شدند و باز شدن آب نیز به همین دلیل است، ضمن اینکه با ایجاد شبکه‌های آبیاری برای توزیع آب میان کشاورزان آب جداگانه از سد زاینده‌رود در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت زاینده‌رود در تعطیلات عید گفت: اینکه زاینده‌رود در ایام نوروز جاری نباشد واقعاً ناراحت کننده است اما شرایط فعلی، ایجاب می‌کند که آب برای مصارف مهم‌تر ذخیره شود.

بصیرپور تأکید دارد: با این وجود سعی داریم همانند چند ماه گذشته هرچند به مقدار کم آب در رودخانه جاری باشد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: امسال برای اولین بار یک ردیف جدید در مصوبات گنجانده شد با عنوان حق‌آبه زیست‌محیطی و پایداری آب زاینده‌رود که نتیجه آن جریان یک میزان حداقلی آب در سه ما اخیر در رودخانه زاینده‌رود بود.