مصوبه فوری صد و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان
با تاکید نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کاشان
نامگذاری سه معبر در کاشان به نام ” شهدای سلامت” و ” دو شهید راه خدمت”
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان ،در حاشیه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورا ،در راستای تجلیل و تکریم مقام شامخ شهدای سلامت و خدمت به ویژه شهید دکتر مجید فرهاد و شهید دکتر محمد زارع ،به قید فوریت مقرر گردید با نظر اعضای شورای شهر ،شهرداری کاشان نسبت به پیشنهاد و معرفی معبر،بلوار و یا میدان با نام “شهدای سلامت” اقدام نماید.
همچنین با تاکید حضرت آیت الله سلیمانی،نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و لزوم بزرگداشت و زنده نگهداشتن نام و خاطره دو شهید والا مقام راه سلامت شهرستان کاشان شهید دکتر مجید فرهاد و دکتر محمد زارع که به منزله فرزندان افتخار آفرین کاشان بزرگ هستند، مقرر گردید ،شهرداری نسبت به پیشنهاد و نامگذاری دو مکان در معابر،بلوارها و میادین شهر به نام این دو شهید والامقام با نظر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.