به گزارش پایگاه خبری ربیع، برج بابل اثر پیتر بروگل مهتر ۱۵۶۳
محل نگهداری: موزه کانستیستوریس، وین

مشهورترین نقاشی های تاریخ(اثر شماره 3): برج بابل اثر پیتر بروگل مهتر(سال 1563)

 

موضوع این نقاشی سازه برج بابل است؛ در کتاب مقدس آمده که این برج ساخته دست بشر برای رسیدن به بهشت بوده. بروگل در نشان دادن معماری برج بابل با طاق ها بیشمار و نمونه های دیگر از مهندسی رومی، عمدا کلسئوم روم را تداعی کرده است. هدف او از این نقاشی این بوده که خطرات غرور بشر و شاید هم زیانبار بودن عقلانیت کلاسیک در مواجه با الاهیت را نشان دهد.