مشاور وزیر و دبیر ستاد خیّرین وزارت علوم: دانشگاه کاشان در جذب و تنوع بخشی خیرین پیشتاز و رتبه نخست را در کشور دارد
مشاور وزیر و دبیر ستاد خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه کاشان در جذب خیرین، نگهداشت و تنوع بخشی به منابع دانشگاه در حال حاضر که دولت مشکل اعتباری دارد پیشتاز است و این پیشتازی را در همه جوانب مشهود است.
دکتر حسین عسگریان ابیانه در حاشیه آیین افتتاح تکمیل و نوسازی پروزه های دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۷۰ بنیاد علم و فناوری داریم، خاطر نشان کرد: از این تعداد حدود ۸ بنیاد فعال است که در راس آن بنیاد علم و فناوری دانشگاه کاشان است.
وی ورود به کارآفرینی، تنوع بخشی و نوآوری را از ویژگیهای ممتاز بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه کاشان عنوان کرد و افزود: خرین و حامیان علم و فناوری تاکنون فعالیت های برجسته ای را در تمامی زمینه ها در این دانشگاه به یادگار گذاشته اند که جای تقدیر دارد.
وی به کمک های و حمایت های بیش از حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال خیرین طی چهار سال گذشته تاکنون در کل کشور اشاره کرد و افزود: میزان حمایت ها و تعهدات خیرین ارجمند امسال ۱۰هزار میلیارد ریال در کل کشور است