به گزارش پایگاه خبری ربیع،  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در ۱۱ ماه نخست امسال بالغ بر ۴۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به ارزش ۳۲۲ هزار و ۷۳ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

تسهیلات مشارکت مدنی راهی مطمئن برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی است و با این تسهیلات، موفقیت کسب و کار تضمین خواهد بود.

اشخاص در قالب این تسهیلات، برای ایجاد، توسعه، تکمیل و نوسازی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن و همچنین توسعه امور وارداتی و صادراتی خود طرف معامله بانک قرار می گیرند و سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی، به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد با بانک، تقسیم می شود.

لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در مدت مذکور، یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۰۴ فقره تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات به یک هزار و ۴۱۱ هزار میلیارد و ۹۵۰ میلیارد ریال بالغ می شود.