به گزارش پایگاه خبری ربیع از اصفهان، بارش برف موجب مسدود شدن راه ارتباطی هفت روستای پشتکوه دوم در گردنه کلوسه شهرستان فریدونشهرشد.

امروز بارش برف در ارتفاعات شهرستان بیش از ۳۰ سانتی متر بوده و  راه ارتباطی هفت روستای کلوسه ، وستگان ، کاهگان بالا ، کاهگان پایین ، کاهگانک ، دورک و وزوه  مسدود شده است.

گفتنی است تا مساعد نشدن شرایط جوی امکان فعالیت در این محور وجود ندارد.