به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسجد القائم (عج) شهر بهارستان آماده بهره برداری اهالی محله دو خیابان فرشته در شهر بهارستان شد. ساخت این مسجد به مساحت ۲۵۰۰۰۰ و زیربنای ۲۶۰۰ مترمربع مجهز به گنبدی باکاشی های سنتی به مساحت ۲۲۰ مترمربع از ابتدای سال گذشته در دست اجرای شرکت عمران بهارستان است. اکنون نماز جماعت در ۳۵۰ مترمربع از مساحت این شبستان برای اهالی محله برگزار و طرح تکمیلی آن شامل توسعه مساحت شبستان به ۸۵۰ مترمربع با ظرفیت هزار نفر به زودی بهره برداری می‌شود. برای طرح تکمیلی این مسجد شامل توسعه شبستان، ساخت مراکز فرهنگی در دوطبقه، سالن مطالعه‌ی ۶۰۰ مترمربعی و حیاط مرکزی به مساحت ۲۰۰ مترمربع حدود ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.