به گزارش پایگاه خبری ربیع، مرکز آموزشی شهید آرمان‌ علی‌وردی پترو پالایش اصفهان در شهرک شهید منتظری افتتاح شد.

همزمان با دهه کرامت و با حضور خانواده این شهید و مسئولان شرکت پترو پالایش اصفهان در شهرک شهید محمد منتظری مرکز آموزشی شهید آرمان علی وردی به بهره برداری رسید.

  معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ پتروپالایش اصفهان دراین آئین با بیان اینکه نامگذاری این ساختمان به پیشنهاد مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان و به دلیل نوع شهادت این شهید بزرگوار بوده است گفت: امیدواریم با افتتاح این مرکز آموزشی بتوانیم دور‌ه‌های آموزشی مثمر ثمر و اثربخشی  رابرگزار کنیم.

 منصور خادمی، تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت می توانیم در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی در زمینه حرفه آموزی شهرستان‌های اطراف مانند شاهین شهر، خمینی شهر و نجف آباد فعالیت نمایم و آنها را برای ورود به بازار کار آماده کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در هلدینگ پتروپالایش اصفهان ذی نفع باشند، ادامه داد: ما باید جهادگونه کار کنیم و با همه توان در خدمت مردم ایران باشیم.

مدیر آموزش و تعالی منابع انسانی هلدینگ پتروپالایش اصفهان نیز در این آئین با بیان اینکه امیدواریم بهره برداری از این مرکز بتواند دربرگزاری دوره‌های آموزشی تاثیرگذار باشد، افزود: برای توانمندسازی جوانان شاهین شهر به عنوان رسالتی که برای ما تعریف شده است راه‌اندازی این مرکز ضروری بود چرا که در محل شرکت امکان پذیرش این دانش آموختگان نبود.

فرشته مشهدی، با بیان اینکه علی رغم پیگیری‌های زیاد مراکز فنی و حرفه‌ای شاهین شهر و خمینی شهر تمایلی برای آموزش های مدنظر برای آموزش نیروی کار نداشتند گفت: از این رو قرار شد تا این مرکز را راه‌اندازی کنیم. مدیرعامل هلدینگ همواره بر ایجاد مرکز آموزشی برای شهرک انرژی تاکید داشت و ما با بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که این ساختمان برای بخش آموزشی بازسازی شود.

همچنین عزت الله علی وردی، پدر شهید آرمان علی وردی در این آئین با بیان اینکه یاد شهدا کمتر از راه شهدا نیست، گفت: در این راستا از مدیریت هلدینگ پتروپالایش اصفهان به دلیل گرامی داشت یاد شهدا قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در چنین شرایطی که همه مشغول کار هستند به یاد شهدا هم هستند و این امر جای قدردانی دارد.