شاهرود_حسین بابامحمدی:به گزارش پایگاه خبری ربیع، فرماندار ویژه شاهرود با بیان اینکه کمبودی از لحاظ تامین مرغ مصرفی شهرستان نداریم، اظهار داشت:
از ۲ روز گذشته مرغ گرم و منجمد وارد شهرستان شده و بین عوامل توزیع شده است.وی با بیان اینکه از یک ماه گذشته مقداری مرغ در سردخانه های شهرستان ذخیره شده که در صورت نیاز توزیع خواهد شد، افزود:
همه عوامل فروش باید براساس نرخ مصوب مرغ را توزیع نمایند.
به گفته وی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مامور شده تا عوامل توزیع در سطح شهرستان را گسترش داده تا ازدحام و تجمع خرید جلوگیری گردد. مهندس نادرفخری از برگزاری نشستی با حضور روسای تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن وتجارت در خصوص تامین مرغ این شهرستان خبر داد.