به گزارش پایگاه خبری ربیع، سخنان امام خمینی(ره) از آغاز مبارزه تا پیروزی و پس از آن، گویای توجه به نقش‌آفرینی مردم است. آن عزیز سفرکرده که تا روز قیامت زنده و تأثیرگذار است؛ پس از اتکا و اتّکال به خدا، محور اصلى در پیروزى انقلاب و شکل‌‏گیرى حکومت اسلامى در ایران حضور و پشتیبانى مردم بوده است که امام همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

امروز نیز قوی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام همان مردمند؛ بدون تردید حفظ وحدت و حضور دائمى آنها اصل مهم و کارساز در تداوم و بقاى نظام و انقلاب اسلامى خواهد بود.

آنچه برخی در این دنیا دم از دموکراسی می‌زنند، مردم‌فریبى سیاستمدارانی است که هرگز اعتقاد به نقش مردم ندارند، بلکه مردم را برای انجام اهداف خودخواهانه فریب می‌دهند. آنها مردم را برای رأی و دستیابی به جایگاه حکومتی می‌خواهند و بعد دیگر برای مردم ارزشی قائل نیستند. اندک‌اند رهبرانى که مردم را به خواسته‏‌هاى واقعى‌‏شان که در پس روزمرگی‌ها نهان است، متنبه مى‏‌گردانند و از آن اندک‏تر رهبرانى‌اند که هم ملت را آیینه وجود خود مى‌سازند و هم خود آیینه نمایش ملت مى‎‏شوند.

به نظر مى‌رسد که امام خمینى(ره) در رأس همین اندک رهبران قرار مى‌گیرند که بی‌نظیرند و بعد از معصومین علیهم السلام؛ چنین نمونه رهبری در دنیا دیده نشده است که این‌همه برای مردم نقش قائل باشند. بدیهى‏ترین نتیجه این است که مردم ایران در ذهن و دل حضرت امام از جایگاه حساس و بلندى برخوردارند؛ از این روست که تأمل و تعمق بیشترى در خصوص ارتباط امام، این فرزانه عصر و مردمى که آرمان‌هاى ایشان را به تحقق رساندند ضرورت مى‌‏یابد.

آنچه روشن است اینکه از دیدگاه امام خمینى(ره) مردم و حکومت اسلامى جداى از یکدیگر نیستند. در این راستا ایشان به نقش محورى مردم در شکل‏‌گیرى حکومت تأکید مى‏‌کنند و مى‌‏فرمایند: «از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»[ صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۶۷]

امام(ره) از اراده و حضور مردم به عنوان عامل اساسى در مشروعیت مردمى حکومت یاد مى‌‏کنند و بر این اساس هرگونه دیکتاتورى را برخلاف اسلام تلقى و رد مى‌کنند. بدین جهت است که ایشان، در پاسخ به دلیل مخالفت خود با سلطنت مشروطه و شاه، چنین بیان مى‌دارند: «اراده ملت نقشى در روى کارآمدن شاه نداشته؛ بنابراین سلطنت وى از اساس غیرقانونى و از مشروعیت برخوردار نیست».[ همان؛ ج ۵، ص ۱۷۳]

در نظام اسلامى همه مردم موظفند که بر امور جامعه اسلامى نظارت داشته باشند؛ کلّکم راع. چه آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خویش، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است و این مطلب مى‌‏تواند مؤید این نکته نیز باشد که وجدان عمومى بهتر از هر فرد و جناحى خیر و صلاح خود را تشخیص مى‌دهد.

ایشان با اعتقاد به نبوغ سیاسى و معرفتى مردم اعلام مى‌دارند: «در ایران اسلامى مردم تصمیم‏‌گیران نهایى تمامى مسائلند».[همان، ج ۱۶، ص ۲۶۶] و در جاى دیگر با عنایت به تجلى خواسته‎‌هاى مردم در شعار استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى مى‌فرمایند: «سیاست ما همیشه بر مبناى آزادى، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فداى چیزى نمى‌کنیم».[ همان؛ ج ۴، ص ۳۶۴]

نقش مردم از دیدگاه امام(ره) تا حدى است که ایشان کل ارکان اجرایى و حکومتى را از یک سو و مردم را از سوى دیگر در جهت تعامل و تعادل و در راستاى یکدیگر قرار مى‏دهند؛ و از آنجا که انقلاب اسلامى ایران برخلاف سایر انقلاب‌ها متکى به توده‌هاى مردم است، جایگاه و نقش مردم از اساسى‏ترین موضوعات است.

امام خمینى(ره) احترام و تواضع به مردم را همواره به مسئولان گوشزد نموده و به ‏صراحت مى‏فرمایند که بدون مردم در انجام کارى موفقیت حاصل نمى‏آید. به همین جهت امام حفظ مردم را عظیم‏ترین پشتوانه و سرمایه براى پیشبرد و نیل به اهداف بلند انقلاب مى‏دانند.[ همان؛ ج ۱۶، ص ۴۹۱]

اکنون و در شرایطی که کشور با آن مواجه شده است به‌ویژه گرانی‌ها و تورم که اقشار کم درآمد را به شدت تحت فشار قرار داده است و فقری که می‌رود دایره فقرا را وسیع‌تر و سرمایه مرفهین را بیشتر و بیشتر کند و فاصله طبقاتی را افزایش دهد، خوب است مسئولان به عقب برگردند و آرمان‌ها و نگاه امام(ره) و جانشین خلف ایشان را مرور و سعی کنند با رفع مشکلات، خود را به مردم به صورت عام و فقرا و محرومان به به صورت خاص نزدیک‌تر نمایند و قدر این مردم مقاوم و انقلابی را بدانند و با مردم بیش از پیش همگام و همراه شوند. با توجه به نگاه امام(ره) باید به مسئولان گفت: مردم را دریابید که اصل و محورند و هرگونه کوتاهی، خطری بزرگ و گناهی نابخشودنی است.