به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، همزمان با هفته تامین اجتماعی دلخوش نماینده مردم شهرستان صومعه سرا با حضور در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان و دیدار با همکاران اظهار داشت: بیمه شدگان شهرستان صومعه سرا پیگیر ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی در این شهرستان هستند.
نماینده مردم  صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان مشکلات درمانی مردم به ویژه بیمه شدگان شهرستان صومعه سرا اظهار داشت: ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات درمانی در این شهرستان باشد.
دکتر محمدحسین شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان نیز در این دیدار اظهار داشت: ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا از اهداف سال ۹۸ مدیریت درمان بوده و هم اکنون اقدامات اولیه برای کسب مجوز آن انجام گرفته است.