به گزارش پایگاه خبری ربیع،  رضا پوریافر با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی میدان ۷۲ تن، اظهارداشت: عمر مشکلات میدان ۷۲ تن پنجاه‌ساله بوده و تنها مشکل مربوط به پایانه‌ها نیست.مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با بیان اینکه مردم‌دوست دارند از

نزدیک‌ترین محل و از بهترین وسیله نقلیه به‌ویژه از میدان ۷۲ تن استفاده کنند، یادآور شد: از سویدیگر سازمان هم وظیفه حمایت از وسایل نقلیه عمومی برون‌شهری را داشته که حق آن‌ها توسطخودروهای عبوری ضایع نشود.
پوریافر در خصوص ساماندهی اتوبوس‌های مقابل سوهانی‌ها، عنوان کرد: طبق مصوباتی از
شورای ترافیک استان، این سازمان موظف شده که امکانات را برای ایجاد پارک‌سوار آماده کند کهاتوبوس‌ها ساماندهی شود.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته سکو سازی، فضای سبز، نصب دوربین، کانکس، استقرار دو
شرکت حمل‌ونقل ۶۰۰ میلیون هزینه داشته است، ابراز کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده
اتوبوس‌ها در خط قم-تهران نیز مانند خط درون‌شهری طبق بازه زمان‌بندی مثلاً هر یک ربع
به‌نوبت قرار بگیرند و حتی اگر ازلحاظ مسافر به حدنصاب نرسد باید حرکت کرده و جای خود را بهاتوبوس بعدی بدهد.
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم به نحوه همکاری سازمان پایانه‌ها و سازمانحمل‌ونقل جاده‌ای برای ساماندهی ۷۲تن اشاره و تصریح کرد: بخش پشتیبانی و زیرساخت‌ها باسازمان پایانه‌ها بوده اما بخش مدیریت نرم‌افزاری آن با سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای است.
پوریافر عدم توقف اتوبوس‌های گذری را در میدان ۷۲ تن تذکر داد و تصریح کرد: پلیس راهور از
طریق دوربین‌های مداربسته شهرداری، به جاده‌ها لینک شده و بدون حضور فیزیکی در برابر
راننده متخلف، جریمه‌ها را ثبت می‌کند، همچنین از تقاطع شاه جمال بنر نصب‌شده که هیچ
اتوبوسی حق ورود به میدان را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت مستقر در ۷۲ تن تعهد داده که بهترین اتوبوس‌ها را برای مسیر قم-
تهران به کار گرفته تا با زمان‌بندی مناسب تردد کنند و سازمان راهداری متولی کنترل این مسئله
است.
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم عنوان کرد: از چند روز گذشته این مسئله
به‌صورت جدی پیگیری شده و درصدد تحقق آن هستیم، همچنین کمیسیون بین‌راهی استان مهلتسه‌ماهه داده که این طرح به‌صورت آزمایشی انجام‌شده که از روزهای گذشته شروع و اگر
عملکرد و بازده خوبی داشته باشد این طرح ادامه پیدا خواهد کرد.