به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در متن حکم حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین عبدالرسول احمدیان آمده است: با عنایت به تخصص و سوابق علمی مدیریتی ارزشمند شما در حوزه مطالعات خانواده جناب عالی به عنوان مدیر کارگروه تخصصی حکمرانی خانواده گروه علمی حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال منصوب می شوید.

انتظار می رود با استفاده از تمام ظرفیت های علمی و تخصصی موجود در مجلس مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی و حوزه های علمیه، زمینه ایفای نقش موثر مرکز تحقیقات اسلامی در پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی در ابعاد قانون گذاری و نظارت به ویژه با رویکرد اسلامی در عرصه حکمرانی خانواده که مورد انتظار مجلس شورای اسلامی است فراهم سازید.