به گزارش پایگاه خبری ربیع، با توجه به اهمیت نگهداری و تأمین امنیت تأسیسات آبرسانی، که به عنوان مراکز استراتژیک محسوب می‌شود گفت‌وگویی با مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیرامون ایجاد یک سیستم ایمن و مناسب برای پیشگیری، شناسایی به‌موقع و به تأخیر انداختن تهدیدات، به منظور حفاظت از منابع آب و شبکه توزیع آب صورت گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در رابطه با مقابله با تهدیدات احتمالی در راستای پدافند غیرعامل چه برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده است؟

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به عنوان رئیس کارگروه آب پدافند غیرعامل آب استان شامل آب و فاضلاب (شهری و روستایی)، آب منطقه‌ای، محیط زیست و بهداشت محیط است. این کارگروه  با تشکیل جلسات متعدد بر اساس وظایف به منظور کاهش آسیب‌پذیری و حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌های آبی در راستای اهداف پدافند غیرعامل و وابستگی‌های مرتبط با مأموریت‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد؛ این در حالیست که در بند ۱۱ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور آمده است که باید اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم یا در دست مطالعه و نیز در تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور رعایت شود. همچنین آموزش عمومی مردم، توسط دستگاه‌های اجرایی این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی، باید مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه سیستم‌های تأمین آب از جمله نقاط آسیب‌پذیر در مقابل تهدیدات هستند، برای حفاظت از منابع آبی چه تدابیری را مدنظر قرار دادید؟

اجرای اقدامات حفاظت سایبری در شرکت و واحدهای تابعه، تشکیل کمیته پدافند سایبری و تشکیل جلسات مستمر برای اجرای مصوبات، پیگیری جهت بومی‌سازی نرم‌افزارها، پیگیری برای امن‌سازی شبکه و استفاده از فایروال‌ها و تهیه و به‌کارگیری تجهیزات مختلف را برای مدیریت شرایط بحران مدنظر قرار دادیم که در نهایت ورزیدگی سازمانی و نیروی انسانی در ارائه خدمات در شرایط غیرعادی و حضور موفق در مدیریت بحران زلزله و سیل و… در سایر استان‌ها و خشکسالی در استان اصفهان، مدیریت آبرسانی به مردم باوجود کاهش حدود ۲۵درصدی منابع آب در اختیار نسبت به سال‌های قبل، هماهنگی بسیار خوب در استان و شهرستان‌ها با دستگاه‌های فرا سازمان برای مدیریت بحران‌ها، هماهنگی بسیار خوب و مؤثر در به‌کارگیری ظرفیت‌های ستادی و سایر استان‌ها در شرایط بحران، جانشین تهران در شرایط بحران، کسب عنوان برتر در بین شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، کسب عنوان برتر در بین شرکت‌ها در استان، ارزیابی و نظارت بر مانورهای تمرینی آموزشی صنعت آب و برق در کل کشور، ارزیابی نظارت و تهیه گزارش درس آموخته از سیل خوزستان با مأموریت از طرف وزارت نیرو و راه‌اندازی اکیپ غواصی به منظور مأموریت‌های تأسیسات زیر آبی صنعت آب و برق در استان و استان‌های مرکزی جنوب کشور بوده است.

پدافند غیرعامل یکی از شاخه‌های مدیریت بحران است که بیشترین تأکید آن بر مدیریت پیش از بحران است  بنابراین در هنگام وقوع حوادث ناگهانی، بحران پیش آمده را چگونه مدیریت می‌کنید؟

برای مقابله با حوادث مختلف احتمالی در رابطه با آب، دستورالعمل‌های ویژه تنظیم نمودیم برای مثال ایجاد دفتر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران زیر نظر مدیرعامل و تخصیص امکانات و نیروی انسانی لازم، ایجاد نمایندگی دفتر مذکور در واحدهای تابعه  شهرستانی، تشکیل کمیته وزیر کمیته‌های تخصصی پدافند غیرعامل برای هدایت و نظارت ستادی بر فعالیت‌ها و همچنین مدیریت وقایع احتمالی با فرماندهی مدیرعامل و اعضای ستادی، درج فعالیت‌های پدافند غیرعامل در بودجه‌های سالانه واحدها، تهیه و اجرای شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر عملکرد و ارزیابی واحدهای تابعه است.

در ارتباط با  مطالعات پدافند غیرعامل در طرح‌ها و تأسیسات شرکت آبفا استان اصفهان  چه تدابیری اتخاذ کرده‌اید؟

استفاده از الگوها و مصالح و طرح‌های مقاوم و تاب‌آوری، ایجاد ظرفیت‌های جایگزین در ارائه  خدمات، تهیه و به‌کارگیری ظرفیت‌های جایگزین زیر ساختاری، تهیه و به‌کارگیری سامانه‌های ایمن گندزدایی، تهیه و به‌کارگیری سامانه‌های ایمن گندزدایی،  تجهیزکانکس مدیریت بحران (جرثقیل، خاور بحران و تریلر) نیروهای واکنش سریع، تجهیز اتاق و انبار های بحران شامل تانکر ثابت و سیار، دیزل ژنراتور، نیروی انسانی، کامپیوتر، سامانه اطلاع رسانی، خاورهای بحران و ماشین های آلات، آزمایشگاه سیار و آزمایشگاه جایگزین، اصلاح  خطوط ، شیرخانه  ها و هوشمند سازی شبکه های  آبرسانی تله متری- پایش فشار- هوشمند سازی تنظیم فشار از جمله اقداماتی بوده که در راستای اجرای پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان اصفهان اعمال گردیده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر تنها از طریق یک سامانه آبرسانی آب شرب تامین می شود برای اطمینان خاطر در ارتقای ضریب ایمنی تامین آب شرب شهرهای حوزه آبریز زاینده رود چه تمهیداتی اتخاذ نموده اید؟

مطالعه واجرای برنامه آبرسانی اضطراری در آبرسانی اصفهان بزرگ و تعمیم آن به شهرستانها ، تهیه دستورالعمل حمل و توزیع آب تانکری و تعامل جهت استفاده از بخش خصوصی و نیروهای مسلح و استانهای معین ، استفاده ازظرفیت های بومی برای مدیریت بحران(نایین،اردستان،……) در شرایط بحران و اکثر مناطق دیگر ، تهیه برنامه ی عملیاتی اقدام در شرایط اضطراری ، از جمله برخی از راهکارهای مقابله با وقوع بحران احتمالی در تنها تصفیه خانه آب اصفهان می باشد. البته این اقدامات درشرایط اضطراری وبحرانی است منتهی تنها اقدام اساسیو موثر اجرای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است که در حال انجام می باشد و امید می رودبا اتمام این طرح مهم آبرسانی مشکلات تامین آب شرب ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ مرتفع شود.

ارتقای تاب آوری یکی از اهداف اجرای پدافندغیرعامل درشرکتها، سازمانها و نهادها می باشد آیا در این زمینه شرکت آبفا اصفهان به دستاوردهایی هم رسیده است؟

با توجه به این که نقش نیروی انسانی در اجرای اقدامات پدافند غیرعامل بمنظور تاب آوری  شرکتها در مقابل وقوع حوادث و بحرانها از اهمیت بسزایی برخوردار است  بنابراین به لحاظ افزایش ظرفیتهای سازمانی و برون سازمانی و ارتقاء توانمندی های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اقداماتی همانند ، برنامه ریزی آموزشی نیروی انسانی  در دستور کار قرار گرفت  که در این راستا آموزش مدیران ، کارشناسان و کارکنان عملیاتی در سه سطح عمومی ، تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته اند همچنین ۹ دوره   برنامه آموزشی برای پرسنل بر مبنای نظام آموزشی وزارت نیرو تعیین وتا کنون ۱۷۶۵۰ نفر ساعت  دوره ی آموزشی برای ۵۷۸ نفرنیروی انسانی اجرا شده است. همچنین با توجه به ارتباط منسجم و مستمر شرکت با مردم و طبقات مختلف  جامعه دستورالعمل هایی از قبیل ، انجام برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در قالب های مختلف، اطلاع رسانی صادقانه در شرایط اضطراری،استفاده از  سمن ها در توسعه فعالیتهای آموزشی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ایفای نقش در ارائه  خدمات و مدیریت شرایط اضطراری،استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، ارتباط مؤثر با کانونهای اثرگذار هدایت اجتماعی،برنامه های بازدید و آموزش چهره به چهره وآموزش برای رفتار مناسب در شرایط اجتماعی بوده است.

آیا در مورد اجرای بهتر و دقیقتر مباحث پدافند غیرعامل از سوی شرکت آبفا استان اصفهان  تحقیق و پژوهشی هم در دستور کارقرار گرفته است؟

۱۵ مورد تحقیق و پژوهش  در راستای موضوع پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان اصفهان انجام گرفت که در این زمینه می توان به امکان سنجی روش های افزایش تولید بیو گاز در تصفیه های فاضلاب به روش لجن فعال ،افزایش زیست تجزیه پذیری و کاهش حجم لجن بیولوژیکی استفاده از تصفیه متوالی اولتراسونیک و نانوفتوکالیست Tio2،  تحلیل و بررسی الگوی مصرف آب شهری با تاکید برمدیریت بحران آب ،ارزیابی راندمان تصفیه فاضلاب خانگی به وسیله سیستم ورمی فیلتر در مقیاس پایلوت ،ارزیابی و مدل سازی کیفی تالاب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب شهری، تهیه سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضلاب کشور ،کنترل و افزایش بهره وری واحد تزریق منعقد کننده در تصفیه خانه آب شرب اصفهان براساس سامانه های حسگر جریان باروساخت و آماده سازی واحد عملیاتی تحقیق و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان اشاره کرد.