مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی گفت: ۶۰۰ تشکل مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی در کشور شناسایی شده است.

به گزارش پایگاه خبری ربیع از یزد، حسین حسین اله‌بداشتی در افتتاحیه دوره توانمندسازی سمن‌های جوانان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم نگاه‌ها به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد تغییر کرده و رویکرد دولت به انجمن‌ها به مانند یک سرمایه اجتماعی وی یخاطرنشان کرد: در سازمان میراث فرهنگی هم عنایت و توجه ویژه‌ای به تشکل‌های مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده و تاکید بر توانمندسازی این تشکل‌ها صورت گرفته است.

اله‌بداشتی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه ششم سازمان میراث فرهنگی، همه تشکل‌های این سازمان با معاونت‌های سازمان جلساتی برگزار و نظرات خود را بیان کردند، گفت: تا به امروز حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه ایجاد شد و به وسیله این تعداد بانک اطلاعاتی تشکل‌ها به وجود آمد.

مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: در ۱۱ استان کشور خانه تشکل‌ها ایجاد شده و تشکل‌های مختلف به این خانه‌ها مراجعه و نظرات خود را به سازمان ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسترهای لازم برای فعالیت تشکل‌ها در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده و الان باید خود تشکل‌ها اقدام به افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های خود در این زمینه کنند.

مدیر‌کل دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در حوزه میراث فرهنگی آثار متعددی در کشور وجود دارد که دولت توانایی بازسازی آن‌ها را ندارد و باید تشکل‌ها با ورود به این موضوع زمینه بازسازی و حفظ این آثار را فراهم کنند.