به گزارش پایگاه خبری ربیع، امیرهوشنگ آذردشتی را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای استان مرکزی منصوب کرد.

آذردشتی دکترای رشته مدیریت رسانه دارد و از جمله سوابق او می توان به مدیریت گروه تاریخ و دفاع مقدس رادیو ایران، مدیر تحلیل راهبردی پیام مرکز نظارت و ارزیابی، مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی شبکه رادیویی جوان و قائم مقامی شبکه قرآن و مدیر کلی شبکه خراسان شمالی از سال ۹۴ تاکنون اشاره کرد.

مراسم معارفه امیر هوشنگ آذردشتی و تکریم حمید قربانی جم، شنبه ۲۲ مهر در شهر اراک برگزار می شود.

مهر/۲۲۵