مدیر کل امور عشایر استان اصفهان از تشکیل اتحادیه خرید تضمینی دام در استان خبرداد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، شهرستان دهاقان، علی اکبر نجفی در آیین معارفه رییس امور عشایر شهرستان های دهاقان و شهرضا، با بیان این مطلب اظهار داشت: بیشتر از ۷۵درصد اقتصاد جامعه عشایر دام است و اگر مساله خرید دام حل نشود مشکلات آنها همین طور بیشتر هم می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت تمایل برای خرید دام عشایر ندارد، اذعان داشت: این مورد به بخش خصوصی واگذار شده که در استان اصفهان اتحادیه خردید دام تشکیل شده که توسط شرکت ها و کارشناسان به خریداری تضمینی دام می پردازند.
مدیرکل سازمان امور عشایر استان اصفهان تصریح کرد: جامعه عشایر به عنوان جامعه سوم کشور مورد توجه است و احتمال دارد در سطح معاونت ریاست جمهوری ساختاری تعریف شود.
نجفی باتوجه به اینکه ۸۵درصد از امنیت غذایی کشور را جامعه عشایر تامین می کنند، اذعان داشت: مباحث مربوط به بحران کم آبی گریبان گیر عشایر هم هست، استخرهای آب کشاورزی در مناطق مختلف فعال شده و برنامه های دیگری نیز در دستور کار است.
وی با اشاره به انرژی های نوین تصریح کرد: جلوگیری از تخریب مراتع زیست بوم ها با استفاده از پکیج های خورشیدی میسر است و این انرژی های نوین را باید در ساختار زندگی عشایر تامین کنیم.
مدیر کل امور عشایر استان اصفهان باتوجه به ساخت سایت های اسکان عشایر اذعان داشت: این سایت ها اختیاری هستند و تنها شغلی که ما می توانیم تعریف کنیم کشاورزی در کنار اسکان می باشد.
در این آیین از زحمات بهمن احمدیان، رئیس امور عشایر شهرستان های دهاقان و شهرضا تقدیر و ایرج دهقان به عنوان رئیس جدید امور عشایر معرفی شد.