مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان گفت: احداث دو فرهنگسرای بهرام آباد و کوجان به دنبال توسعه فضاهای فرهنگی منطقه ۸ در دست اجراست.

عباسعلی نصوحی عنوان کرد: در راستای توسعه فضاهای فرهنگی در محلات، احداث دو فرهنگسرا در دستور کار شهرداری منطقه ۸ قرار دارد.
وی افزود: فرهنگسرای بهرام آباد با هزارمترمربع زیربنا در سه طبقه در محله بهرام آباد با هزینه ای بالغ بر ۱میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در دست انجام است.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث فرهنگسرای بهرام آباد تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نصوحی با اشاره به احداث فرهنگسرای کوجان اظهار کرد: فرهنگسرای کوجان با ۱۸۰۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه در خیابان شهیدان کاظمی و با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان در دست اجراست و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به پیاده روسازی سه خیابان در این منطقه یادآور شد: پیاده روسازی خیابان سید رضی به مساحت ۱۲هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان ادامه داد: پیاده رو سازی خیابان بهارستان شرقی با مساحت ۸ هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان در دست انجام است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در پایان افزود: پیاده روسازی خیابان جابرانصاری با مساحت ۸هزار مترمربع و با مبلغ ۴۰۰میلیون تومان ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.