آمنه تسلیمی

رئیس سازمان شهروندان جهانی مدال افتخار شهروند جهانی را به «فاطمه حمامی نصر آبادی» اهدا کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، امروز عصر رئیس سازمان شهروندان جهانی مدال افتخار شهروند جهانی را به فاطمه حمامی نصر آبادی اهدا کرد. این آیین باشکوه که به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان در مجله تصویری شهر کاشان«استدیو کاشانه» برگزار شد، رئیس سازمان شهروندان جهانی بیان کرد: برای تماشای جواهر جاده ابریشم به اینجا آمده ام و یکی از اهداف wco این است که جواهراتی را که در سرتاسر دنیا وجود دارد را به هم مرتبط کرده و لینک دهد و در این جستجوها، کاشان را که یکی از قدیمی ترین جواهرات جاده ابریشم است، پیدا کردم.

پروفسور یانگ هوون کواک با بیان اینکه در اردیبهشت ماه امسال نیز سفری به کاشان داشته ام، افزود: قلب و احساس من با مردم شهر کاشان نزدیک است و من احساس کردم قلب من پیش مردم این شهر باقی مانده و برای همین است که مجدداَ به این شهر مسافرت کردم. وی ادامه داد: من به شهرهای متعددی سفر کرده ام و کاشان شهری است که بیش از ۷هزار سال قدمت دارد و این قدمت را در معماری شهری به خوبی می توان دید. رئیس سازمان شهروندان جهانی با اشاره به اینکه کاشان شهری شناخته شده در جهان است و جزء شهرهای در مسیر راه ابریشم محسوب می شود، خاطر نشان کرد: من تحت تاثیر ساختمان های عظیم و شهرهای بزرگ قرار نمی گیرم و از دیدن شهرهای دیگر هیجان زده نمی شوم، کاشان مرکز و پایتخت ایران نبوده و شاید از لحاظ اقتصادی رشد چندانی نکرده است و سالانه میلیون ها توریست از این شهر بازدید نداشته باشند ولی آنچه ارزش دارد، مردم این شهر است. کواک افزود: انسانیت وعشق و محبت بین خانواده های کاشانی کاملا مشهود است و این مهمترین مولفه ای بوده که مرا دوباره به این شهر کشانده است.   وی با بیان اینکه دهکده جهانی با بحران مواجه است، تاکید کرد: انسانیت با بحران مواجه است و باید سعی کنیم انسان دوستی را در جامعه رواج دهیم. در پایان مدال افتخاری شهروند جهانی توسط رئیس سازمان شهروندان جهانی به فاطمه حمامی هنرمند معلول نقاش اهدا شد.