به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد شریعتمداری در همایش تامین اجتماعی، حامی رونق تولید که همزمان با گرامیداشت روز تامین اجتماعی در مجتمع نگین غرب برگزار شد با اشاره به اینکه تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق اساسی ملت ها در دنیاست گفت: تجلی تامین اجتماعی در متن اصل ۲۹ قانون اساسی است. در این اصل قانونی دولت مکلف شده با مشارکت مردم نسبت به تامین این حق اساسی اقدام کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خروج سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه و اینکه آن را یکی از لطماتی دانست که انسجام بیمه ای را کاهش داد گفت: وقتی شورای عالی بیمه و تامین اجتماعی در وزارت رفاه بود نسبت حضور اعضا متفاوت بود، اما امروز سه نفر از جامعه کارگری و کارفرمایی حضور دارند. یشنهاداتی را به شورای عالی رفاه در این راستا ارائه خواهیم داد اما هدف ما برقراری یک تعامل کامل و مطلوب با شرکای اجتماعی است. همدلی و اعتماد متقابل بزرگترین سرمایه ماست.

شریعتمداری افزود: در تامین اجتماعی خدمتگذار بیمه شدگان هستیم. تکیه گاه ما نظام جمهوری اسلامی است. امروز ۸۱ هزار میلیارد کسری صندوق های بازنشستگی در حال تامین از سوی دولت است و مستقیما دولت از محل بودجه عمومی آن را می‌پردازد. اگر تصمیماتی بدون پشتوانه مالی اتخاذ شده، هم ما و هم دولت درباره عمل به آن مسئولیت داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز با ۵۵۶ شعبه اصلی و تعداد زیادی کارگزاری و شعبه اقماری به ۴۳ میلیون تحت پوشش خدمت می‌دهد اما هنوز با وضع مطلوب فاصله وجود دارد گفت: نیازمند اصلاح برخی مقررات و قواعد حاکم و تسهیل برخی از آنها هستیم.

شریعتمداری با بیان اینکه حفظ کرامت خدمت گیرندگان و حفظ حوزه درمان جزو خطوط قرمز ماست اظهار کرد: سه میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته مستمری بگیر داریم. تامین اجتماعی باید شرایطی را فراهم کند تا خدمات مطلوب تری در مراکز ملکی ارائه شود.

وی ادامه داد: با وجود گسترش خدمات درمانی تامین تامین اجتماعی بخش عمده خدمات درمانی جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی از طریق مراکز طرف قرارداد  ارائه می شود و باید جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی در همه این مراکز خدمات خوب و با کیفیتی دریافت کنند.