به گزارش پایگاه خبری ربیع، ایجاد شرکت مس در منطقه مرزی استان های مرکزی و اصفهان در منطقه اردهال کاشان با وسعت ۱۰۰۳ هکتار چه پیامدهایی برای منطقه بویژه روستاهای مرق، نشلج در حوزه کاشان روستاهای مهدی آباد ، قالهر ، سینقان،درب جوقا و مزوش از منطقه دلیجان که در این طرح قرار گرفته اند خواهد داشت ،طبق اخبار موثق از اهالی منطقه ابتدا برای ایجاد این معدن ۳ هکتار مجوز از اداره صمت شهرستان دلیجان با موافقت منابع طبیعی صادر شده که در ادامه ادامه اداره صمت دلیجان بدون موافقت اداره منابع طبیعی اجازه توسعه این معدن را با وسعت ۱۰۰۳ هکتار صادر کرده است. راستی کدام اداره پاسخگو می باشد و پیامدهای بعدی آن که حداقل از بین رفتن کشاورزی منطقه است را بعهده می گیرد .

ابراهیم قربانی