حجت الاسلام داستان پور گفت: قرار دادن قدرت انتخاب بین خوب و بد شگفتی خلقت است.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز، مدرس حوزه و دانشگاه در هفتمین شب محرم در انگورستان ملک اصفهان گفت: گاهی این سوال برای ما پیش می آید چرا خدا در برخی موارد با ما مخالفت می کند و به کارهای ما نه می گوید، برخی مواقع بحث بین بنده و خدا شکر آب می شود، برخی از افراد خدایی را برای خود تصور می کنند که هیچ خوبی و بدی ندارد.

حجت الاسلام داستان پور عنوان کرد: « نَه های » خدا گناه و معصیت است، حال که انسان که بین خوب و بد انتخاب می کند، اگر خدا میل به خوبی ها را به شدت قوی تر می کرد همه مانند ملائک می شدیم و اگر میل بدی را قوی تر خلق می کرد کسی خوبی نمی کرد، اینکه انتخاب را بین خوب و بد قرار داده نمونه هنر خداوند در خلقت انسان است.

استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: خداوند غرایز را در دست قرار داده که به سادگی به دست می آید در جایی هم لذت های فوق العاده عمیق در وجود انسان را طراحی کرد که بسیار سخت به دست می آید و عده ای از انسانهای خاص به آن دست پیدا می کنند و برای رسیدن به آن ژرف نگری نیاز است.

وی افزود: برای رسیدن به آن نَه ها نیاز است، در جایی خداوند ایستگاه نذری محبت می زند.

وی تاکید کرد: آرامش گمشده انسان است، گمشده انسان هیجان نیست،هیجان نمک زندگی انسان است،خالق می گوید این نشان آدمیت است، آرامش تنها با یاد خدا حاصل می شود،با نه گفتن به گناهان درون انسان آمادگی آرامش پیدا می کند.

حجت الاسلام داستان پور ادامه داد: راهگشای انسان در زندگی عوامل مختلفی است که الهامات قلبی که سر دوراهی بر دل مومن می افتد، یکی از آنها است، ظهور در نه گفتن استعدادهای خاص انسان ظهور پیدا می کند، برخی استعدادهای انسان تا آخر عمر ظهور پیدا نمی کند و خداوند در هنگام خلق دنیای مادی چیزی نگفت اما در هنگام خلق انسان خود را تحسین کرد.

وی اظهار کرد: ما می توانیم با تمام عظمت خلقت انسان را درک کنیم، گاهی در مراسم ها تصمیم بزرگی می گیریم، تصمیمات خوب می گیریم اما موفق نمی شود و بعد از چند روز شل می شویم، دلیل آن است که شیاطین بیرون جلسه نگران آن هستند که به استعدادهایی که انسان دارد برسد.

وی به زندگی کربلایی کاظم اشاره کرد که با نه گفتن به دنیا قرآن شناس شد و بیان کرد: نه گفتن استعدادهای ما را آزاد می کند.