آمنه تسلیمی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: مجله “Journal of Nanostructures ” که از سوی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود، در نمایه “ESCI ” سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: مجله Journal of Nanostructures” ” با نام اختصاری JNS، از سال ۲۰۱۱ به صورت فصلنامه و به مدیر مسئولی دکتر محمد الماسی و سردبیری دکتر مسعود صلواتی از اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود و تاکنون ۲۷۲ مقاله در آن به صورت Review” ،Original ” از دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی چاپ شده است.
وی افزود: نمایه ESCI” ” یا Emerging Sources Citation Index”” به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه “ISI-Web of Science Core Collection” در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: عنوان و چکیده مقالات منتشر شده در مجلات نمایه ““ESCI در پایگاه ISI Web of Science” ” قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله “ISI Web of Science ” خواهند بود.
 دکتر منعم زاده افزود: براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNS با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد.