به گزارش پایگاه خبری ربیع، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت:  در حال حاضر بیش از ۲۱۵ هزار دستگاه ماینر در ۵ هزار مرکز غیر مجاز در کشور شناسایی و ضبط شده است که این تعداد ۶۱۰ مگاوات مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.

او ادامه داد: با همکاری خوب دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی توانسته‌ایم این اشخاص را شناسایی و تجهیزات آن‌ها را ضبط کنیم، علاوه بر این قطع این مراکز استخراج رمز تا زمان تعیین و تکلیف قضایی ادامه دارد.

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: توصیه ما این است که مشترکان به صورت قانونی برای استفاده از دستگاه‌های رمز ارز اقدام کنند، در غیر این صورت این مراکز شناسایی و به مراکز قضایی ارجاع داده خواهند شد.

رجبی مشهدی گفت: اگر مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز‌ها نبودند، قطعا خاموشی‌هایی که در این ادوار به صورت پراکنده اتفاق افتاد، کمتر می‌شد و شاید اتفاق نمی‌افتاد.

او افزود: میزان مصرف برق مراکز مجوز دار تولید رمز ارز در کشور ۴۰۰ مگاوات است که تا پایان شهریور غیر فعال هستند.

سخنگوی صنعت برق کشور توان نیروگاه‌های تولید برق کشور را حدود ۶۰ هزار مگاوات اعلام و بیان کرد: با وجود اینکه رقم دو هزار مگاوات برق مصرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز‌ها را قبول ندارم، اما اگر این رقم هم درست باشد کمتر از ۳ درصد برق کشور را مصرف می‌کند.