به گزارش پایگاه خبری ربیع، سرهنگ غلامرضا صدفی اظهار داشت: مانور هم پیمایی موتورسوارانقانون مند با هدف ارتقا سطح ایمنی ، توسعه و اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از موتورسیکلت درسطح شهر است ودر قالب این طرح، دهها دستگاه کلاه ایمنی در بین راکبین موتور سیکلت اهدا و توزیع شد.