رئیس سازمان زندان‌ها با بیان این که طرح ملاقات مجازی با زندانیان دلیل امنیتی داشت از بررسی مجدد این طرح خبر داد. اصغر جهانگیر در خصوص طرح ملاقات مجازی با زندانیان گفت: در گذشته این طرح را سازمان زندان‌ها و اقدامات مطرح کرده و حتی به صورت پایلوت در دو استان اجرا کردیم. وی در خصوص علت لغو اجرای این طرح توضیح داد: طرح مذکور طرح بسیار خوبی است اما با لحاظ مشکلات امنیتی که به همراه داشت، مجبور به لغو اجرای این طرح شدیم. رئیس سازمان زندان‌ها از بررسی مجدد طرح ملاقات مجازی با زندانیان خبر داد و افزود: پیشنهاد بررسی مجدد این طرح را داده‌ایم و از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواسته‌ایم که اشکالات موجود در این طرح را کارشناسی کنند. جهانگیر با بیان اینکه پس از رفع اجرای مشکلات، این طرح اجرا می‌شود، اظهار داشت: به لحاظ امنیتی باید مشکلات این طرح حل شودتا قابلیت اجرا داشته باشد. رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: هنوز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص کار کارشناسی را انجام نداده است و امیدواریم ایرادات این طرح هرچه سریعتر رفع و آماده اجرا شود.