به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، فضل ا… کفیل فرماندار اصفهان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، ورود کشاورزان و نظام صنفی آنها به منظور پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز را حائز اهمیت دانست و گفت: نظام صنفی کشاورزان باید در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت پیشگیری از برداشت چاه‌های غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند. وی با اشاره به حمایت‌های جدی دستگاه قضا پیرامون پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز، افزود: با توجه به شرایط خشکسالی و پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و همکاری نظام صنفی کشاورزان، شرایط برای حذف چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند فراهم است که لازم است آب منطقه‌ای با برنامه تدوین شده ارائه و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد. فرماندار اصفهان به ۳ مأموریت شاخص در حفاظت از رودخانه زاینده رود اشاره و تأکید کرد: عدم برداشت پساب، عدم تخلیه نخاله‌های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه و عدم تجاوز به اراضی حریم و بستر و لغو قراردادهایی که از قبل منعقد شده‌اند، ازجمله مأموریت‌های شاخص در رابطه با حفاظت از رودخانه بوده که باید با نظارت جدی میراب اجرایی شود. وی اظهار داشت: گزارش اقدامات صورت گرفته پیرامون عدم برداشت پساب از تصفیه خانه فاضلاب شرق و تصفیه خانه جنوب اصفهان ظرف مدت یک هفته آینده، باید در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ارائه گردد.