مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت، در اقتصاد مقاومتی باید صنایع کوچک رونق یابند، چراکه نقش صنایع کوچک در استان و کشور بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش ربیع به نقل از فارس، پیش از ظهر محمدجواد بگی در نشستی به مناسبت روز صنایع کوچک در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با تلاش همکاران با حدود ۶۸ شهرک صنعتی و ۱۲ هزار هکتار رتبه اول را از لحاظ تعداد و مساحت در کشور داراست.

وی افزود: به همین میزان که توسعه‌یافتگی را در صنعت داریم، مشکلات دیگری هم وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: در عرصه کمک به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، استاندار به ما کمک‌های زیادی کرده و شرکت شهرک‌های صنعتی را در این امر یاری کردند.

وی در خصوص مصرف آب در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: ۱۰۰ متر بر ثانیه به مصرف آب در شهرک‌های صنعتی اضافه‌ شده و این در حالی است که در شرایط بحران آب به سر می‌بریم.

بگی اضافه کرد: با توجه به اینکه در آستانه ۲۱ مرداد ماه هستیم، لازم به ذکر است که بدانید ۹۳ درصد از صنایع را صنایع کوچک، ۴ درصد را صنایع متوسط و ۳ درصد را صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت، در اقتصاد مقاومتی باید صنایع کوچک رونق یابند، چراکه نقش صنایع کوچک در استان و کشور بر کسی پوشیده نیست.