به گزارش پایگاه خبری ربیع، معاون آسیا و اقیانویسه مرکز میراث جهانی یونسکو بر لزوم توجه به بناهای فرهنگی کوچک در مسیر جاده ابریشم تأکید کرد.

به گزارش کمیته‌اطلاع رسانی اجلاس جهانی راه ابریشم، جینگ _ فنگ در نشست تخصصی اجلاس جهانی “راه ابریشم” با بیان اینکه جاده ابریشم شرقی عنصر حیاتی کریدور «جاده ابریشم» است اظهار کرد: اولین مطالعه موضوعی «ایکوموس» توسط مرکز میرات جهانی مطرح شد.

وی گفت: نخستین مطالعه موضوعی ایکوموس در مورد جاده ابریشم با هدف بررسی محدوده زمانی و جغرافیایی این راه و پوشش سایت‌های در امتداد کریدورهای آن بود.

معاون آسیا و اقیانویسه مرکز میراث جهانی یونسکو با بیان اینکه در امتداد جاده ابریشم ۵۵ سایت وجود داشت افزود: برخی از بناهای موجود در آن نشان از وجود مبادلات تجاری در آن بود.

وی با اشاره به اینکه مرحله اول مطالعات ایکوموس دستاورد بزرگی برای کشورهای عضو داشت گفت: بعد از اولین جلسه کمیته هماهنگی، مرکز میراث جهانی کار هماهنگی را بر عهده گرفت.

فنگ ادامه داد: کمیته هماهنگی از کشورها خواست هر نوع مستندات درباره «جاده ابریشم» را تحویل دهند، با اطلاعاتی که در اختیار قرار گرفت توانستیم اول مطالعه کتابی و بعد دور اول مطالعات موضوعی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در ابتدا ۵۵ کریدور را شناسایی کردیم گفت: کریدورها به عنوان مبنایی برای نامزد شدن سایت‌ها شدند که ایجاد چارچوب در این زمینه برای فعالیت‌های آتی کمک می‌کند.

معاون آسیا و اقیانویسه مرکز میراث جهانی یونسکو با تأکید بر اینکه همیشه و از اول قصد ما این بود مطالعات موضوعی یک پلت‌فرم برای کارها باشد افزود: افزایش تعداد سایت‌ها مورد نظر است.

وی با بیان اینکه مطالعه موضوعی لزوماً یک رویکرد کلیت‌نگر براساس داده‌های موجود بود افزود: در برخی نقاط اطلاعات کافی وجود نداشت و در برخی نقاط اطلاعات مفقود بود.

فنگ با اشاره به اینکه اولین دور ارزیابی‌های ایکوموس توصیه داشت سایت‌های دیگر هم باید مورد حمایت قرار گیرند بیان کرد: در مسیر جاده‌ها بناهای اصلی را پوشش دادیم برخی نقاط و بناها مغفول مانده است.

وی بر لزوم توجه به بناهای فرهنگی کوچک در مسیر جاده ابریشم تأکید کرد.

معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو با بیان اینکه چند نکته طی این مطالعات مطرح شده است، تصریح کرد: ایجاد راه‌های بهتر برای کریدورهایی که از جاده اصلی راه ابریشم برخورد دارند و همچنین افزایش تعداد سایت‌ها باید مدنظر باشد.

وی با اشاره به اینکه نباید تنها جاده‌های اصلی و بناهای اصلی پوشش داده شود بلکه سایت‌ها و بخش‌های مغفول نیز باید دیده شود گفت: برخی از فعالیت‌ها و تجارت‌ها و تبادلات کالایی منجر به تغییر چشم‌اندازهای جغرافیایی شده است و باید به آنها توجه داشته باشیم.

فنگ اظهار کرد: وجود سایت‌های کوچکی چون اقدامات کشاورزی و مدیریت آب و حتی قنات‌هایی که در کشور ایران است، باید در جاده ابریشم مدنظر باشند.

وی در این خصوص به لزوم توجه به حریم پروژه‌های مدنظر پرداخت و گفت: باید به توپوگرافی محیط توجه کنیم و تلاش کنیم کریدورهای میراث در برگیرنده بناهای بزرگ و کوچک بوده و به نوعی در کنار بناهای بزرگ برج و باروها و کاروانسراها دیده شوند.

معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو در ادامه بر لزوم ایجاد راه‌های بهتر برای تبادل داده‌ها در خصوص جاده‌هایی که به مسیر اصلی راه ابریشم وصل می‌شوند، تاکید کرد و افزود: در این بین مستندسازی لازم است.

وی بر لزوم توجه به ارتباط جاده‌های زمینی و دریایی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برخی از جاده‌ها از سوی امپراتوری‌ها و تجار توانمند ایجاد شده‌اند و همان جاده‌ها محرک تجارت بوده‌اند بدین سان جاده‌های سرویس‌دهنده به راه ابریشم نیز باید مدنظر قرار گیرد.