به گزارش پایگاه خبری ربیع،  دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه هماهنگی طرح جذب مشارکت های مرمی در ساخت و تجهیز مدارس استان تحت عنوان “آجر به آجر”، طی سخنانی مزایا و محاسن این طرح را مورد توجه قرار داد و گفت: جلب مشارکت های خرد می تواند جمع کثیری از مردم را در این طرح مشارکت دهد.

وی نقش آفرینی دستگاه های فرهنگی و رسانه ها را در راستای معرفی این طرح به مردم را ضروری دانست و تصریح کرد: تحقق این طرح در گرو فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در بین آحاد مردم می باشد.

استاندار قم استفاده از ظرفیت اصناف و ادارات دولتی را نیز یک راهکار عملیاتی دانست و گفت: بایستی نام خیرینی که در در طرح آجر به آجر مشارکت می کنند ثبت و از ایشان به نحو مقتضی قدردانی شود.

سرمست همچنین با اشاره به آمادگی خیرین قمی برای ساخت مدرسه، عدم وجود زمین مناسب برای ساخت مدارس در سطح قم را مورد توجه قرار داد و افزود: بایستی راهکارهای قانونی اختصاص زمین برای آموزش و پرورش اندیشیده شوند.

استاندار قم بیان کرد: مدارس فرسوده آموزش و پرورش که قابلیت نوسازی و توسعه دارند باید مورد استفاده جهت پروژه های جدید مدرسه سازی قرار بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری و مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری در تامین فضای آموزشی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت دستگاه های دولتی در این راستا باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار قم جلب خیرین برای وقف زمین را نیز عملیاتی دانست و تصریح کرد: از ظرفیت مراجع عظام تقلید و علمای قم برای تشویق مردم به این امر خیر بایستی استفاده شود.