مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: سازمان آرامستان های شهرداری توانست با کاهش سایز قطر شیرآلات سطح قطعات از ۴/۳ به ۲/۱ و تعویض بیش از ۲۷۵ عدد شیر قدیمی با شیرهای فشاری خودکار، شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی در مصرف آب در این بخش باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، محمد پرورش با اشاره به کاهش مصرف آب در سازمان آرامستان های شهرداری اظهار کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و با توجه به کاهش بی سابقه نزولات آسمانی و خشکسالی های اخیر در سطح استان و به ویژه شرق اصفهان، سازمان آرامستان ها با توجه به حضور گسترده زائرین در طول سال و به ویژه ایام آخر هفته، اقدام به اصلاحات ابزاری در زمینه صرفه جویی در مصرف آب کرد.

وی اضافه کرد: همچنین این سازمان توانست با کاهش سایز قطر شیرآلات سطح قطعات از ۴/۳ به ۲/۱ و تعویض بیش از ۲۷۵ عدد شیر قدیمی با شیرهای فشاری خودکار، شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی در مصرف آب در این بخش باشد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین این سازمان در ماه های گذشته  نیز توانست با کاهش سایز شیرآلات سالن تطهیر از ۱ اینچ به ۲/۱ و استفاده از کلکتور تقسیم  و  شیرهای دوشی دارای قطع کن مصرف آب در این بخش را به ۳/۱ کاهش دهد.

وی ادامه داد: نصب دو دستگاه شیر فشارشکن بر روی خط اصلی انتقال آب داخل سازمان و نصب چهار عدد شیر تخلیه هوا بر روی شبکه آبرسانی از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای اصلاح شبکه آبرسانی و کاهش خسارت و هرز روی آب است