به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مهر، بنا به اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در بازار متشکل ارزی ایران که بازار عمده فروشی اسکناس ارز است، به ۲۴ هزار و ۶۲۹ تومان رسید؛ این نرخ در سنا نیز، ۲۴ هزار و ۸۷۵ تومان است.

همچنین قیمت هر یورو در بازار متشکل ارزی ۲۹ هزار و ۶۸۵ تومان و در سنا نیز ۲۹ هزار و ۵۶۱ تومان است.