عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری مشکلات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش قول رقمی را داده است و قرار بر این شده تا کارهای استخدام تعداد کثیری از این پذیرفته شدگان انجام شود.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ،سید محمدجواد ابطحی پیرامون موضوع خودکشی یکی از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه کاشان و بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای بررسی این موضوع کارگروهی با حضور ۴ نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در این باره اقدامات مقدماتی انجام شده و به دنبال بررسی و پیگیری ابعاد مسئله هستیم و نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید علل و انگیز‌ه‌های این اتفاق پیگیری شود، نباید به مسائل مطرح شده در کانال‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها اکتفا کنیم، ما به عنوان ناظر بی طرف باید علل و عوامل این رخداد با بررسی کنیم.

وی افزود: بعد از بررسی‌های انجام شده اگر مشخص شد که کوتاهی و تقصیری صورت گرفته با خاطیان برخورد می‌شود تا این اتفاقات حداقل تکرار نشود.

ابطحی همچنین درباره روند جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش و پیگیری مشکلات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول رقمی را داده است و قرار بر این شده تا کارهای استخدام تعداد کثیری از این پذیرفته شدگان انجام شود.