به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از جام جم ، سرهنگ ببرزاده افزود: پس از تحقیقات میدانی هویت متهمان شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی در کمتر از یک ساعت هر سه نفر در مخفیگاه خود دستگیر شدند و از آنان چندین قبضه قمه کشف شد.

۲۳۰