به گزارش پایگاه خبری ربیع، از آنجایی که در بخش‌هایی از معابر شهری ساخت و سازهای خارج از چارچوب ضوابط و رعایت الگوهای مهندسی صورت می‌پذیرد و شرکت توزیع برق نیز بر اساس نیاز شهروندان و رسالت خود ملزم به ارائه خدمات برق بوده؛ بایستی نسبت به احداث شبکه در گذرهای مزبور اقدام نماید و این امر در صورتی است که ساخت‌های جدید و در ارتفاع نیز باعث نقض حریم خطوط و ایجاد مخاطراتی برای شهروندان نگردد.

محسن معتمدی فرد به تغییر آرایش شبکه در محدوده امور اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط مزبور و همچنین پیشگیری از سرقت‌های مکرر تجهیزات برق بخصوص سیم‌های مسی این امور به تغییر آرایش شبکه و جایگزینی کابل‌های خود نگهدار هوایی به طول ۵ کیلومتر در منطقه حصه جنوبی اقدام نمود و به دنبال آن نسبت به تعویض پایه‌های فرسوده و گاها در محل تردد شهروندان نیز قرار داشت طی دو ماه پایانی سال ۹۷ با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال همت گمارد.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر شاخصه‌های این پروژه نصب یک دستگاه ترانسفور ماتور هوایی به ظرفیت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر به منظور تقویت برق منطقه می‌باشد.

گفتنی است: در فاز دوم این پروژه در منطقه حصه شمالی بهینه سازی و بازسازی شبکه‌ها طی سه ماه ابتدای سال جاری عملیاتی می‌گیرد.

حائز اهمیت است جمعی از کشاورزان منطقه دستگرد خیار با ارسال لوحی از حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به منظور ایجاد شبکه برق رسانی چاههای کشاورزی دستگرد که تاثیرات مهمی بر محیط زیست و کاهش آلاینده‌های فسیلی بالغ بر میلیون‌ها لیتر کاهش مصرف گازوییل و متعاقب آن کاهش تولید میلیون‌ها متر مکعب گاز منوکسید کربن و گوگرد در این منطقه, داشته تشکر و قدر دانی کردند.